Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Sepete Ekle
Fiyat : 20,00 TL
Yazar :
ISPN : 978-975-8377-35-0
Boyut : 21.5x30
Sayfa : 280
Kağıt : 1. Hamur
Baskı : Siyah Beyaz / Temmuz 2004
Kod No : 255

İçindekileri

KONGRE YÜRÜTME KURULU

KONGRE BİLİM KURULU

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

ÖNSÖZ

BİLDİRİLER

- Türkiye’de Ilıman İklim Meyvelerinin Dünü,
   Bugünü ve Yarını Nurettin KAŞKA

- Korkuteli Yöresinde Yetiştirilen Starking
  Delicious ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinin
  Besin İçerikleri
   Bülent TOPÇUOĞLU

- Gisela-5 Kiraz Anacının Yeşil Çeliklerle Çoğaltılması
   Üzerinde Araştırmalar
   Filiz HALLAÇ, M. Atilla AŞKIN,
   Abdullah KANKAYA, Fatma KOYUNCU

- Isparta Ekolojik Koşullarında Ceviz Çöğür Anacı
   Eldesi Üzerinde Bir Araştırma
   Fatma KOYUNCU, Fatma AKINCI YILDIRIM,
   Emel VURAL

- Isparta Koşullarında Bazı Ilıman İklim Meyve
   Fidanlarının Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar
   Hasan BAĞCI, M. Atilla AŞKIN,
   Abdullah KANKAYA,
   Fatma KOYUNCU

- M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde Tek,
   Çift ve Üç Sıralı Dikim Sistemlerinin
   Karşılaştırılması
   Fatma AKINCI YILDIRIM, Menşure ÇELİK

-  Antalya’da Cam Serada Erkenci
   Şeftali Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması
   Nisa ERTOY, Salih ÜLGER

- Jojoba (Simmondsia chinensis L.) Tohumlarının
  Çimlenme ve Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Özgür AKDEŞİR, Salih ÜLGER

- Kahramanmaraş Bölgesi'nde İncir Seleksiyonu ve
   Selekte Edilen Tiplerin Bitki Özelliklerinin
   Belirlenmesi
   Mürüvvet ILGIN, Ayzin B. KÜDEN

- Antepfıstığı Çöğürlerinde Farklı Sulama
  Programlarının Gövde Gelişmesi ve Su
  Tüketimine Etkilerinin İrdelenmesi
  Yusuf AYDIN, Rıza KANBER

- Antepfıstığında Büyümeyi Düzenleyicilerin
  Aşı Başarısına Etkileri
  Sibel AKTUĞ TAHTACI, Yusuf NİKPEYMA

- Geç Olgunlaşan Sofralık Kayısı Çeşitlerinin
  Melezleme Yoluyla Islahı
  Bayram Murat ASMA, Abdullah ERDOĞAN,
  Tuncay KAN, Ogün BİRHANLI

- Hass Avokado Çeşidinin Soğukta, Modifiye
   Atmosferde ve Kontrollü Atmosferde
   Muhafazası Üzerinde Araştırmalar
   Aliye DEMİRKOL, Mustafa PEKMEZCİ

- Karadeniz Bölgesi Sahil Kesiminde
   Ceviz Yetiştiriciliği
   Mustafa AKBULUT, Nejdet KAPLAN

- Samsun Koşullarında Elma Yetiştiriciliğinde
  Anaç X Çeşit X Dikim Sıklığı Kombinasyonlarının
  Saptanması Üzerinde Bir Araştırma
  (2002 – 2003 Dilimi) Şükriye BİLGİNER,
  Mustafa AKBULUT, Necdet KAPLAN

- Kestane Çöğür Gelişim Performansını Arttırmaya
   Yönelik Bazı Uygulamalarının Etkisi
   Engin ERTAN, Güner SEFEROĞLU, Uğur ŞİRİN

- MAP (Modifiye Atmosfer Paketleme)
  Uygulamasının Bazı Önemli Geççi Nektarin
  Çeşitlerinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri.
  Aşkın BAHAR, Ömür DÜNDAR

- Malatya ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen
   Alıçlarda Seleksiyon Çalışmaları
   Bayram Murat ASMA, Ogün BİRHANLI

- Türkiye’de Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı
   Mukaddes KELTEN, Tülay TAŞDEMİR,
   Münevver GÖÇMEN, Sema GÜNEŞ,
   H.Ali TAŞDEMİR,ZeynepERYILMAZ,
   Seyla TEPE, Banu DAL, Ertuğrul TURGUTOĞLU,
   Bilge GÖZEN, Gülay AKTAŞ, Şenay KURT

- Modern Kiraz Yetiştiriciliğinde Önerilen
   Bazı Kiraz Vişne Klon Anaçlarının Yalova
   Koşullarındaki İlk 5 Yıllık Performansları
   Masum BURAK, Yuşa TÜRKELİ,
   M. Emin AKÇAY, Erol YALÇINKAYA

- Aydın İlinde Aşılı Antepfıstıklarının Pomolojik
  Ve Sitolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Üzerinde Araştırmalar
  H.Güner SEFEROĞLU, F.Ekmel TEKİNTAŞ,
  M.Atilla AŞKIN, Saime SEFEROĞLU,
  Oğuz DOLGUN, Engin ERTAN, Fuat SEZGİN

- Aydın İlinde Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin
  Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Üzerinde Araştırmalar
  H.Güner SEFEROĞLU, F.Ekmel TEKİNTAŞ,
  M.Atilla AŞKIN, Saime SEFEROĞLU,
  Oğuz DOLGUN, Engin ERTAN, Fuat SEZGİN

- Aydın Ekolojisinde Bazı Kayısı Çeşitlerinin
  Gelişme Performansları
  H.Güner SEFEROĞLU, A.Deniz GÜLŞEN

- Aydın İli Antepfıstığı Plantasyonlarının
  Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
  Saime SEFEROĞLU, İlkay KILIÇ,
  H.Güner SEFEROĞLU, F.Ekmel TEKİNTAŞ

- GA3 Uygulamalarının Washington Navel
  Portakal Çeşidinde Verim, Meyve Gelişimi ve
  Kalite Üzerinde Etkileri
  Cenap YILMAZ, Ahsen I.ÖZGÜVEN,
  Sefa POLATÖZ

- Batı Akdeniz Bölgesinde Mandarin
  Çeşit Adaptasyonu. Mehmet TUNCAY,
  Halis DEMİREL, H.Yener APAYDIN,
  Esma FARAÇLAR

- Gamma Işını Uygulanmış Yerli Mandarinde
  Çekirdeksiz ve Periyodisite Göstermeyen
  Bireylerin Belirlenmesi. Sema GÜNEŞ

- Antalya Koşullarında Yetiştirilen Bazı Avokado
  Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Saptanması
  Üzerine Araştırmalar
  Süleyman BAYRAM, Aliye DEMİRKOL

- Pervari’de (Siirt) Yetiştirilen Siirt Fıstık Çeşidi
  (Pistacia vera L.) İle Silvan’da (Diyarbakır)
  Yetiştirilen Yabani Antep Fıstıklarının Morfolojik
  ve Pomolojik Özellikleri
  Fikri BALTA, Tarık YARILGAÇ, M.Atilla AŞKIN,
  M.Fikret BALTA, Ferhad MURADOĞLU,
  S. Mehmet ŞEN

- Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanan
  Ankara Armudunun Bazı Kalite Özellikleri
  Üzerinde Araştırmalar
  Tuğba DEMİRCİ, A. İlhami KÖKSAL

- SL–64 (P.mahaleb)Ve F 12/1 (P.avium)
  Anaçlarının Mikro Sürgünlerinin
  Köklendirilmesi ve Adaptasyonu Üzerine
  Araştırmalar.
  Melekber SÜLÜŞOĞLU, Menşure ÇELİK

- Sl – 64 (P. Mahaleb) Ve F 12/1 (P.Avium)
  Anaçlarının Mikro Üretiminde Temel Besin
  Ortamının ve Hormonların Sürgün
  Proliferasyonu ve Kalite Üzerine Etkileri
  Melekber SÜLÜŞOĞLU, Menşure ÇELİK

- Bazı Badem Çeşit/Klonlarının Dona Dayanım
  Derecelerinin Tespiti Ve Kimyasal İçerikleri
  Arasındaki İlişkiler
  Rafet ASLANTAŞ, Muharrem GÜLERYÜZ

- Badem Genotiplerinde Enfekiyonsuz
  Tomurcuk Dökümleri
  Rafet ASLANTAŞ

- Amik Ovasında Yüksek Tünel ve Açıkta
  Yetiştirilen Çileklerde Renklenmenin
  Objektif Yöntemle Belirlenmesi
  Kazım GÜNDÜZ, Emine ÖZDEMİR

- Pistacia khinjuk stocks’un Pistacia Cinsinin
   Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme
   Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin
   Anaç Islahı
   Halit Seyfettin ATLI, Selim ARPACI,
   Apdulkadir AKGÜN, Nurettin KAŞKA,
   Akif ESKALEN, Canan CAN, Ahsen
   I. ÖZGÜVEN, Mustafa KÜSEK,
   Serpil KARADAĞ, Kamil SARPKAYA

- Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Ayva Çeşitleri
  Mustafa BÜYÜKYILMAZ, Erol YALÇINKAYA

- Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetişen
  Böğürtlen (Rubus L.) Popuslasyonundan
  Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve
  Bunların Teknolojik ve Kültürel
  Amaçlarla Üretilmesi
  Salih ÇELİK, Elman BAHAR,
  İlknur KORKUTAL,Demir KÖK

- ‘Şebin’ Ceviz Çeşidinin Özelliklerinin Belirlenmesi
   Üzerinde Araştırmalar. Yaşar AKÇA

- Granny Smith Elma Çeşidinin Değişik
   Klon Elma Anaçları Üzerinde İç Mekan Aşısı İle
   Çoğaltımı Üzerine Bir Araştırma
   Sebahattin YILMAZ, Yaşar AKÇA

- Pervari (Siirt) Narlarının Meyve Özellikleri
  Ahmet KAZANKAYA, Muttalip GÜNDOĞDU,
  M.Atilla AŞKIN, Ferhad MURADOĞLU

- Çatak Yöresi Cevizlerinin Meyve Özellikleri
  Ahmet KAZANKAYA, Taner ŞAHİNBAŞ,
  Muharrem YILMAZ, F. Ekmel TEKİNTAŞ

- Van Gölü Hazvzasında Ceviz
  Çöğürlerinin Gelişimleri
  Ahmet KAZANKAYA, S.Mehmet ŞEN,
  Muharrem YILMAZ, Fikri BALTA

- Doğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen
   Cevizlerin (Juglans regia L.) Meyve Özellikleri,
   Yağ İçerikleri ve Asidi Komposizyonları
   Mehmet KÜÇÜK, Ahmet KAZANKAYA,
   Muharrem YILMAZ, İsa CAVİDOĞLU,
   Fikri BALTAOĞLU

- Eğirdir (Isparta) Koşullarında Yetiştirilen
  Bazı Yeni Elme Çeşitlerinin Soğukta
  Muhafazası
  Mehmet Ali KOYUNCU, İsa EREN,
  Enver DOLUNAY

- Yenidünya Yapraklarında
  (Eriobotrya japonica Lindl.)
   Farklı Fizyolojik Dönemlerde Belirlenen İçsel
   Gibberellik Asit (GA3) Miktarları
   Nilda ERSOY, Lami KAYNAK

- Değişik Pistacia ve Çöğürlerinde Farklı
   Uygulamaların Kök Kuru Ağırlığı ÜzerineEtkileri
   Yusuf NİKPEYMA

- Değişik Pistacia Ve Çöğürlerinin Normal
   Arazi Koşullarındaki Gelişmeleri
   Y. NİKPEYMA, K.U. YILMAZ,
   G. HASPOLAT, M.A. GÜNDEŞLİ

- VA Mikoriza Uygulamasının
  Bazı Turunçgil Anaçlarının
  Çöğür Gelişimine Etkisi
  Cevdet Fehmi ÖZKAN, Türkan ATEŞ,
  Mukaddes KELTEN, Tülay TAŞDEMİR,
  Ahmet ARPACIOĞLU

- Bazı Yörelerimizde Yetiştirilen Starking Delicious
   Elmalarında Derim Öncesi ve Derim Sırasında
   Görülen Kayıpların Belirlenmesi
   Ahmet Erhan ÖZDEMİR, Ömür DÜNDAR,
   Elif ERTÜRK, Ramazan DİLBAZ

- Red Chief Elmalarının Soğukta Muhafazası
   Ahmet Erhan ÖZDEMİR, Ömür DÜNDAR

- Harbiye Trabzon hurmasının
   Soğukta muhafazası
   Elif ERTÜRK, Ahmet Erhan ÖZDEMİR,
   Mustafa KAPLANKIRAN

- Dörtyol Koşullarında Farklı Anaçların
  Bazı Satsuma Çeşitlerinin Verim ve
  Kalite Parametrelerine Etkileri
  T. Hakan DEMİRKESER,
  Mustafa KAPLANKIRAN, Celil TOPLU,
  Ercan YILDIZ, Serap TEMİZ

- Bazı Turunçgil Çeşitlerinin Kırıkhan
  Koşullarında Gösterdikleri Bitkisel ve
  Pomolojik Özellikler
  Mustafa KAPLANKIRAN, T. Hakan DEMİRKESER,
  Celil TOPLU, Müge UYSAL

- Nova Mandarininde GA3 ve BA Uygulamalarının
   Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri
   T. Hakan DEMİRKESER, Sinan ETİ,
   Mustafa KAPLANKIRAN

- Bazı Avokado Çeşitlerinin Hatay-Dörtyol
  Koşullarında Gösterdikleri Pomolojik Özellikler
  Celil TOPLU, Mustafa KAPLANKIRAN,
  T. Hakan DEMİRKESER, Ercan YILDIZ,
  Serap TEMİZ

- Bazı Pikan Çeşitlerinin Hatay-Kırıkhan
  Koşullarında Performansları
  Mustafa KAPLANKIRAN, Celil TOPLU,
  T. Hakan DEMİRKESER

- Dörtyol Koşullarında Bazı Portakal Çeşitlerinin
  Çiçeklenme, Meyve Tutumu ve Döküm Oranları
  Müge UYSAL, Mustafa KAPLANKIRAN

- Dörtyol Koşullarında Bazı Portakal Çeşitlerinin
   Meyve Gelişim Sürecinde Önemli Kalite
   Parametrelerinin Değişimi
   Müge UYSAL, Mustafa KAPLANKIRAN

- Mandarin Melezlerinde Alternaria Hastalığına
  Dayanıklılığın Kalıtımının RAPD Belirteçleri
  ile Belirlenmesi
  Zeynel DALKILIÇ, L. W. (Pete) TIMMER,
  Fred G. GMITTER, Jr

- Makineli Sıvı Ekim Tekniği
  Banu DAL, Lami KAYNAK

- Feijoa Sellowiana (Acca Sellowiana)
  Çeşit ve Tiplerinin Antalya Koşullarına Uyumu
  Banu DAL, Lami KAYNAK

- Klon Anaçları Üzerine Aşılı Angelona
  Erik Çeşitinin Su stresi Koşullarındaki
  Fizyolojik Değişimleri
  Nilüfer KAYNAŞ, Kenan KAYNAŞ

- Çanakkale-Lapseki Yöresinde Yetiştirilen
   Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.)
   Meyvelerinde Olgunluk Kontrolü ve
   Yeme Olumu Üzerine Bir Araştırma
   Fatih Cem KUZUCU

- Edremit Körfezinde Turunçgil Yetiştiriciliğinin
  Özellikleri ve Sorunlarının Belirlenmesine
  Yönelik Bir Araştırma Murat ŞEKER,
  Savaş KORKMAZ, Zuhal YÜCEL, Pınar TURHAN

- Şalak ve Tebereze Kayısı Çeşitlerinde Düşük
   Sıcaklıklara Dayanım Düzeyinin İncelenmesi
   İbrahim BOLAT

- Camorosa Çilek Çeşidinde Değişik Sulama
   aralığı ve Sulama Düzeyinin Meyve Verimi,
   Erkencilik ve Kalite Özellikleri Üzerine
   Etkilerinin İncelenmesi
   İbrahim BOLAT, Ali İKİNCİ, Sinan GERÇEK,
   Mehmet ŞİMŞEK, Bekir Erol AK, Halil KIRNAK

- Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde
  Meyve Dökümü ve Dal Yaşları Arasındaki
  İlişkinin İncelenmesi
  İbrahim BOLAT, Mustafa ŞAHİN

- Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Elma
  Çeşitlerinde Meyve Tutumu Üzerine
  Balarılarının (Apis mellifera L.) Etkisi
  Koray ÖZRENK, Cengiz ERKAN, Tarık YARILGAÇ

- Sulamanın Bazı Nar Çeşitlerinde
  Fizyolojik Olaylar Üzerine Etkisi
  Serra Hepaksoy, Hakan ENGİN,
  Yasemin S. KUKUL

- Hizan’da Yetişen Kestanelerin
  Pomolojik Özellikleri
  Ferhad MURADOĞLU, Halil İbrahim OĞUZ,
  Kenan YILDIZ

- Bitlis İli Hizan İlçesi Cevizlerinin Seleksiyon
  Yoluyla Islahı
  Halil İbrahim OĞUZ, Ferhad MURADOĞLU,
  Kenan YILDIZ

- Çilekte Farklı Örtü Altı Uygulamalarının
  Besin Maddesi Alımına Etkisi Üzerine
  Bir Araştırma
  Hüdai YILMAZ, Zuhal KOCAKAYA,
  Ersin GÜLSOY, Füsun GÜLSER

- Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Örtü Altı
   Uygulamalarının Çiçek Ölümleri ve Verim
   Kayıpları Üzerine Etkisi
   Hüdai YILMAZ, Ersin GÜLSOY, Kenan YILDIZ,
   Ferhad MURADOĞLU

- Hizan’da Yetişen Narların Pomolojik Özellikleri
  Kenan YILDIZ, Ferhad MURADOĞLU,
  H. İbrahim OĞUZ, Hüdai YILMAZ

- Van Merkez İlçede Yetiştirilen Kirazların
  (Prunus avium L.) Seleksiyonu
  Tarık YARILGAÇ, Ferhad MURADOĞLU,
  S.Mehmet ŞEN, M.atilla AŞKIN, Fikri BALTA

- Van Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Sofralık
  Kayısı çeşitlerinde Uygun Derim Zamanlarının
  Belirlenmesi
 Tarık YARILGAÇ, Koray ÖZRENK,
 Ferhad MURADOĞLU, Ahmet KAZANKAYA,
 Şeyda ÇAVUŞOĞLU

- Gevaş ve Edremit Yöresi Ceviz (Juglans regia L.)
  Populasyonunda Bazı Meyve Karakterlerinin
  Tekrarlanma Dereceleri ile Beklenen Verim
  Değerlerinin Tahmini
  Tarık YARILGAÇ, Kenan YILDIZ, M.Fikret BALTA,
  F.Ekmel TEKİNTAŞ

- Maden İlçesinde Doğal Olarak Yetiştirilen
  Bademlerin Meyve Özellikleri
  M.Fikret BALTA, M.Atilla AŞKIN,
  Tarık YARILGAÇ, Ahmet KAZANKAYA

- Tatvan Yöresinde Doğal Olarak Yetişen
  Kuşburnu Tiplerinin Üstün Özelliklerinin
  Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Nalan TÜRKOĞLU, Ferhad MURADOĞLU

- Salihli Kiraz Çeşidinin Döllenme Problemlerinin
  Giderilmesi Üzerine Araştırmalar
  Engin GÜR, Ali ÜNAL, Hakan ENGİN

- Bazı Kiraz Çeşitlerinde Çift Dişi Organ
  Oluşumları Üzerinde Araştırmalar
  Hakan ENGİN, Ali ÜNAL

- Kayısıda Melezleme Islahı Çalışmaları
  Ruhinaz GÜLCAN, Adalet MISIRLI,
  Hayri SAĞLAM, Handan Ataol ÖLMEZ,
  Tarık DEMİR, Bayram M. ASMA

- Bazı Büyüme Düzenleyici Maddelerin ve
  Fenolik Bileşiklerin Pistacia atlantica Desf.
  (Atlantik Sakızı) Tohumlarının Çimlenmesi
  Üzerine Etkileri
  Elmas ÖZEKER, Murat İSFENDİYAROĞLU

- Buruk Trabzon Hurması Meyvesinde
  Kuru Buz Uygulamasının Meyvedeki
  Tanen Miktarı Değişimine ve Diğer
  Kalite Kriterlerine Etkisi
  Ayşe Tülin ÖZ

- Zeytinde Melezleme Yolu İle Elde Edilen
  F1 Bitkilerinin Morfolojik Varyasyonlarının
  Belirlenmesi
  Erol YALÇINKAYA, M.Emin AKÇAY,
  Nilüfer KAYNAŞ, Nesrin Aktepe TANGU

- Yalova’da Bulunan Kızılcık (Cornus mas L.)
  Tiplerinin Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Erol YALÇINKAYA, Yaşar ERBİL, Mehmet BAŞ

- Gemlik Zeytin Çeşidinde Yapılan Farklı
  Uygulamaların Alternans Üzerine Etkileri
  M. Emin AKÇAY, Erol YALÇINKAYA,
  Serap SOYERGİN

- Yerli ve Yabancı Armut Çeşitlerinin Yalova
  Ekolojisinde Verim ve Gelişme
  Performanslarının İncelenmesi
  M. Emin AKÇAY, Masum BURAK,
  Mustafa BÜYÜKYILMAZ

- Yalova’da Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Kızılcık
  Türlerinin (Cornus mas L.) Tiplerinin Döllenme
  Biyolojisi Üzerine Araştırmalar
  M. Emin AKÇAY, Erol YALÇINKAYA

- MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin
  Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite
  Özelliklerinin İncelenmesi
  Ümran ERTÜRK, Cevriye MERT, Özgür ÖZTÜRK

- MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma
  Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltme Uygulamalarının
  Sonraki Yılın Çiçek Tomurcuğu Oluşumu
  Üzerine Etkisi
  Cevriye MERT, Arif SOYLU

- Bazı Önemli Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin
  Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri
  Rahmi TÜRK, Serdar ERKEN, Erol YALÇINKAYA

- Kuru İncir ve Kayısı Meyvelerinde Carpoglyphus
  lactis Zararlısına Karşı Kullanılan Metilbromid’e
  Alternatif Olabilecek Savaşım Yöntemleri
  Gözde GÜRÇAY, Rahmi TÜRK

- Farklı Ambalaj Tiplerinin Kestanenin (Castanea
   sativa Mill.) Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri,
   Mehmet Ali KOYUNCU, Engin ERTAN,
   Esin SAVRAN, Tuba DİLMAÇ ÜNAL
- Ağlasun (Burdur) Yöresi Cevizlerinin
  Ön Seleksiyonu
  Mehmet Ali KOYUNCU, Osman GÖRGÜN

- Yayladağı ( Hatay) Koşullarında Yetiştirilen Bazı
  Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite
  Özelliklerinin Belirlenmesi
  Emine ÖZDEMİR, Kazım GÜNDÜZ,
  Metin ŞEHİTOĞLU

- Bazı Yeni Elma Çeşitlerinin Doğu Marmara
  Bölgesindeki Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi
  Masum BURAK, Yuşa TÜRKELİ, M. Emin AKÇAY,
  A. Semih YAŞASIN

- Erken Sonbahar Dikiminde Çilekte Değişik
  Fide Tiplerinin Erkencilik ve Verim Üzerine Etkileri
  Esma DEMİRAL Hamide GÜBBÜK
  Mustafa PEKMEZCİ Nafiye ADAK

- Bazı Yeni Muz Çeşitlerinin Antalya Koşullarında
  Örtültında Yetiştirme Olanakları
  Hamide GÜBBÜK, Mustafa PEKMEZCİ,
  Mustafa ERKAN, Nafiye ADAK, Esma DEMİRAL,
  Beyza BİNER, Işılay KARAŞAHİN

- Değişik Muz Tiplerinin Kuzey Kıbrıs Türk
   Cumhuriyeti İklim Koşullarında Örtüaltında
  Yetiştirme Olanakları
  Seyit YORGANCIOĞLU, Lütfüye ŞEKERLİ,
  Mustafa PEKMEZCİ,Hamide GÜBBÜK
- Bazı Çilek Çeşitlerinin Antalya Koşullarında
  Örtüaltında Yetiştirme Olanakları Üzerinde
  Araştırmalar
  Nafiye ADAK, Hamide GÜBBÜK,
  Mustafa PEKMEZCİ

- Derim Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının
  ‘Granny Smith’ Elmalarının Muhafazası
  Üzerine Etkileri
  Hüseyin USLU, Mustafa ERKAN

- Dwarf Cavendısh Ve Wıllıams Muz
  Çeşitlerinin Çoğaltılması Üzerine
  Değişik EksplantVe Agar Tipleri İle
  Alt Kültür Sayısının Etkileri
  Beyza BİNER, Hamide GÜBBÜK,
  Mustafa PEKMEZCİ, Esma DEMİRAL,
  Işılay KARAŞAHİN

- Ekim Öncesi Bazı Uygulamaların Çiğde
  (Ziziphus jujuba Mill.) Tohumlarının Çimlenmesi
  ve Çöğür Gelişimine Etkileri
  Cemile Ebru ALKAYA, Şadiye GÖZLEKÇİ

- Bazı Meyve Tür ve Çeşitlerinde Polen Morfolojisi
  ve Polen Canlılığı Üzerinde Bir Araştırma
  Dilek YAŞİN, Şadiye GÖZLEKÇİ

- İhracata Yönelik Meyve Yetiştiriciliğinde Modern
  Fidanın Önemi Ve Entegrasyon Modelinin
  Etkin Kullanımı
  Gürler Cihangir KORKMAZ

- Seracılığımızın Sorunları Ve Çözüm Önerileri
  Savaş TİTİZ

- Entegre Yetiştiricilik
  Himmet FİDAN

- Türkiye’nin Yaş Sebze ve Meyve
   İhracatındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri
   Mehmet Sait GÜÇİN

- Erzincan’da Yaygın Olarak Yetiştirilen
  "Yalancı Dermason" Fasulye
   (Phaseolus Vulgaris L.) Populasyonunun
   Seleksiyon Yoluyla Islahı
   Atilla DURSUN, Muharrem GÜLERYÜZ

- Yazlık Kabaklarda ( C. Pepo L.) İlk Çiçeklenme
  Peryodunda Heterozis ve Yeni Geliştirilen
  Melez Çeşit Adayları
  S. KESİCİ, D. KELEŞ, A.AYDIN

- Işınlanmış Polen Tekniği İle Geliştirilmiş
  Olan Dihaploid Kavun Hatlarının Ebeveynlerinin
  Özellikleri: II. Meyve Özellikleri
- Nebahat SARI, Halit YETİŞİR, Hüsnü EKİZ

- Işınlanmış Polen Tekniği İle Geliştirilmiş Olan
  Dihaploid Kavun Hatlarının ve Ebeveynlerinin
  Özellikleri: I. Tohum, Fide ve Yaprak Özellikleri
  Halit YETİŞİR, Nebahat SARI, Hüsnü EKİZ

- Kavunda (Cucumis melo L.) Somatik
  Embriyogenesis Yoluyla Bitki Eldesi
  K.Yaprak TANER, Ruhsar YANMAZ

- Sera Demre 8 Biber Çeşidinde Mutasyon
  Islahına Yönelik Olarak Etkili Mutasyon
  Dozunun Belirlenmesi
  Akın TEPE, Ahmet Fikret FIRAT,
  K. Yaprak TANER, Burak KUNTER,
  Hayrettin PEŞKİRCİOĞLU, Hüsnü EKİZ

- Bazı Biber Çeşitlerin Kurağa Dayanımları
  Üzerine Bir Araştırma
  Kenan KAYNAŞ, Ufuk MİRAN

- Karadeniz Bölgesinde Bazı Örtü Sistemlerinin
  Biberin Verim Ve Erkenciliğine Etkisinin Ekonomik
  Yönden Değerlendirilmesi
  Aydın APAYDIN, Hayati KAR, Onur KARAAĞAÇ

- Çanakkale Yöresinde Damla Sulama Yöntemiyle
   Sulanan Biberde (Capsicum Annuum) En Uygun
   Sulama Programının Belirlenmesi
   Okan ERKEN, Sabri ŞENER

- Çinkosülfat Uygulamalarının Brokkolide Verim
   Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi
   M. Kadri BOZOKALFA, Atnan UĞUR,
  Süleyman KAVAK, Dursun EŞİYOK,
  Bülent YAĞMUR

- Pırasa Kereviz ve Lahana Tohumlarının Yüksek
   Sıcaklık Stres Ve Tarla Koşullarındaki Çıkış
   Özelliklerinin İyileştirilmesi
   Hülya İLBİ, İbrahim DUMAN

- Brokkoli’de (Brassica Oleracea Var. İtalica)
  Giberellik Asit Uygulamaları İle
  Sararmanın Kontrolü
  A.Sırrı ŞENSOY, Meliha TEMİRKAYNAK,
  Funda AYAR , Nurgül ERCAN

- Cruciferae Familyasındaki Bazı Sebze
  Türlerinde Polen Boyaması ve Çimlendirilmesi
  Funda AYAR, Ahmet Sırrı ŞENSOY,
  Meliha TEMİRKAYNAK, Nurgül ERCAN

- Bazı Kimyasalların Fusarium Oxysporum Fsp.
  Melonis İle Bulaşık Kavun Tohumlarının
  Temizlenmesi Üzerine Etkileri
  Suat YILMAZ, Şerife B. GÖLÜKCÜ,
  Özlem YEŞİLOVA, Mine ÜNLÜ, Abdullah ÜNLÜ,
  Muharrem GÖLÜKCÜ

- Havucun (Daucus carota) Farklı Depo
  Sıcaklıklarında Muhafazası Sırasında
  Sekonder kök Gelişimi
  M.Ufuk KASIM, Rezzan KASIM,
  Nilgün HALLORAN

- Hasat Öncesi Maleik Hidrazit ve Ethephon
   Uygulamalarının Havucun Muhafaza
   Süresine Etkisi
   Rezzan KASIM, M.Ufuk KASIM,
   Nilgün HALLORAN

- Hasat Öncesi Maleik Hidrazit
  Uygulamasının Depolama Süresince
  Havuç Kökünde Oluşturduğu Kalıntı
   Miktarının Belirlenmesi
   Nilgün HALLORAN, Rezzan KASIM,
   M.Ufuk KASIM

- Hasat Öncesi Maleik Hidrazit
  Uygulamasının Havucun Absizik Asit (ABA)
  ve İçsel Etilen Değişimine Etkisi
  Rezzan KASIM, Nilgün HALLORAN,
  M.Ufuk KASIM

- Patlıcanın Modifiye Atmosferde
  Paketlenerek Depolanması
  Ali BATU, Aslıhan DEMİRDÖVEN ve Ali ECE

- Tokat Koşullarında Yetiştirilen Bazı Önemli
  Sebze Çeşitlerinin Solunum Hızlarının Belirlenmesi
  Aslıhan DEMİRDÖVEN, Ali BATU

- Derim Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Jubile F1
  Dolmalık Biber Çeşidinin Muhafazası
  Üzerine Etkileri
  Işılay KARAŞAHİN, Mustafa PEKMEZCİ

- Domateste ( Lycopersicon Esculentum Mill.)
  Ethrel [( 2-Chloroethyl) Phosphonic Acid]
  Uygulamalarının Tohum Verimine Etkileri
  Tamer SERMENLİ, Vedat ŞENİZ

- Ülkemiz Seracılığına Uygun Topraksız
  Yetiştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi
  Üzerinde Araştırmalar
  Ayşe GÜL, Yüksel TÜZEL, İ.Hakkı TÜZEL,
  Raşit Z. ELTEZ

- Bazı Domates Genotiplerinin Demir (Fe)
  Eksikliği Stresi Altında Gösterdikleri
  Fizyolojik Tepkiler
  H. Yıldız DAŞGAN, Kazım ABAK, İsmail ÇAKMAK

- Çukurova Bölgesinde Direkt Tohum Ekimi İle
  Soğan Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim
  Tarihlerinin Belirlenmesi
  H. Yıldız DAŞGAN, Bulut EKİCİ, Sibel KOÇ

- Farklı Deniz Yosunu Ekstraktlarının Domates
  Yetiştiriciliğinde Verim Ve KaliteÜzerine Etkileri
   Halil DEMİR, Ersin POLAT, A.Naci ONUS

- Kahramanmaraş-Sağlık Ovası Organik
  Topraklarının, Ekolojik Domates Tarımı İçin
  Uygunluğunun Fide Üretim Aşamasında
  İncelenmesi
  İrfan Ersin AKINCI, Sermin AKINCI

- Demre Sivrisi Biber Çeşidinin
  (Capsicum annuum L.) Agro Bacterium
  tumefaciends Aracılığı ile Genetik
  Transformasyonu
  Ayşe Gül İNCE, A. Naci ONUS

- Kavunda Değişik Tohum Alma Zamanlarının
  Tohum Olgunluğu ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Meliha TEMİRKAYNAK, Funda AYAR,
  Ahmet Sırrı ŞENSOY, Nurgül ERCAN.

- Domates Islahında Kök-Ur Nematodlarına
  Dayanıklılıkta Moleküler Tekniklerin Kullanılması
  Zübeyir DEVRAN

- Kök-Ur Nematodlarının (Meloıdogyne Spp.)
  Moleküler Teknikler Kullanarak
  Birbirlerinden Ayrılması
  Zübeyir DEVRAN, M. Ali SÖĞÜT,
  İ. Halil ELEKÇİOĞLU

- Adana Koşullarında Yetiştirilen Pala, Mileda,
  Ve Faselis Patlıcan Çeşitlerinin Muhafazasında
  Giberellik Asit Uygulamasının Etkileri
  Ömür DÜNDAR, Okan ÖZKAYA, H.Yıldız DAŞGAN

- Karaerik Üzüm Çeşidinin Klon Seleksiyonu
  Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma
  Cafer KÖSE, Muharrem GÜLERYÜZ

- Pembe Gemre Üzüm Çeşidinde Klon
  Seleksiyonu Çalışmaları
  Cemal ILGIN, Sumru KADER,
  Hüseyin ÖZTÜRK, Nejat YILMAZ

- Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Göz
  Verimlilikleri ile Verim ve Kalite Değerlerinin
  Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar
  Sumru KADER

- İpek (Pek) Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
  Sumru KADER, Hüseyin ÖZTÜRK,
  Nejat YILMAZ, Cemal ILGIN

- Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm
  İşletmelerinin Mevcut Durumu Sorunları
  ve Çözüm Önerileri
  Hülya UYSAL, Ö. Faruk KARALAR

- Bazı Asma Genotiplerinde Meristem Kültürü
  Yoluyla Elde Edilen Bitkilerin Dış Koşullara
  Alıştırılması Aşamasında Başarının Artırılması
  Üzerinde Bir Araştırma
  Hasan ÇELİK, Ayfer KARLI İLBAY

- Kalecik Karası Klonlarında Farklı Döllenme
  Şekillerinin Tane Bağlama Üzerine Etkileri
  Y. Sabit AĞAOĞLU, Hüseyin KARATAŞ

- Kalecik Karası Klonlarında Büyüme ve
  Gelişme Devreleri ile Olgunlaşma
  Arasındaki İlişkiler
  Hüseyin KARATAŞ, Y. Sabit AĞAOĞLU

- Yerli Üzüm Çeşitlerinde Mutasyon Islahına
  Yönelik Olarak Etkili Mutasyon Dozunun
  Belirlenmesi ve M1V1 Generasyonunda
  Görülen İlk Etkiler
  Birhan MARASALI , Burak KUNTER,
  Dilek DEĞİRMENCİ, Nurhan KESKİ,
  Yaprak TANER, Hasan ÇELİK,
  İhsan TUTLUER, Nevzat USLU, Zafer SAĞEL

- Aydın İlinde Sultani Çekirdeksiz
  Üzüm Çeşidinde Farklı Budama Şarjı ve
  Tepe Alma Uygulamalarının
  Üzüm Verimi, Kalitesi ve Vejetatif Gelişme
  Üzerine Etkileri
  Mustafa ÇELİK, İbrahim KISMALI

- Asma (Vitis vinifera L.)’nın Farklı Eksplantlarından
  Embriyojenik Kallus Elde Etme Olanakları
  Serpil GÖK TANGOLAR, Saadet BÜYÜKALACA,
  Fuat ERGENOĞLU

- Bağcılık ve Şarapçılığın İnternet’teki Yeri ve
  Önemi
  Gültekin ÖZDEMİR, Semih TANGOLAR

- Bağda Değişik Zamanlarda ve Yöntemlerle
  Yapılan Yeşil Aşıların Başarısı Üzerinde
  Bir Araştırma
  Semih TANGOLAR, Yusuf ÖCAL, Hatice BİLİR

- Çukurova Bağcılığında Son Gelişmeler
  Semih TANGOLAR, Serpil GÖK TANGOLAR

- Cardinal Üzüm Çeşidine Ait Tanelerde Farklı
  Büyüme Safhalarında İçsel Hormonlarda
  Görülen Değişimler
  Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR, Nihat HARMANKAY,
  Sema ÇETİN

- Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Olgunlaşma
  Süresince Tanelerdeki Toplam Fenolik Bileşiklerin
  Değişimleri
  Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR, Sema ÇETİN,
  Nihat HARMANKAYA

- Üzümlerde Adventif Embriyo Oluşumu Üzerine
  Farklı Eksplantların Etkisi
  Ayşe YALÇIN ELİDEMİR, H. İbrahim UZUN,
  Arzu BAYIR

- Asmanın Sürgün Ucu Kültürü Yoluyla
  In Vitro Rejenerasyonu
  Arzu BAYIR, H. İbrahim UZUN,
  Ayşe YALÇIN ELİDEMİR

- Topraksız Kültür Üzüm Yetiştiriciliğinde
  Farklı Ortamların Erkencilik, Kalite ve
  Verime Etkisi
  İlknur POLAT, Cevdet F. ÖZKAN,
  Harun KAYA, Hakan ESKİ,
  Hayrettin PEŞKİRCİOĞLU

- İhracatı Yapılan Doğal Cyclamen Türlerinin
  (Cyclamen Hederifolium,, Cyclamen Coum Ve
  Cyclamen Cilicium) Tohumdan Üretilip İhracat
  Boyuna Getirilmeleri
  Ersin AKSU, Kamil ERKEN, Gürcan GÖRÜR

- Karanfil Yetiştiriciliğinde Metil Bromide
  Alternatif Uygulamalar
  Abdullah ÜNLÜ, Mehmet KEÇECİ,
  Adnan ÖZÇELİK, Ahmet DEVİREN,
  Şule ÇETİNKAYA , C. Fehmi ÖZKAN,
  Fatma AKKAYA, Hüseyin CEVRİ, Ali ÖZTÜRK

- Junıperus Oxycedrus Subsp. Macrocarpa, Laurus
  Nobılıs L. Ve Spartıum Junceum L. Tohumlarına
  Ekim Öncesi Yapılan Bazı Uygulamaların Bitki 
  Gelişim Performansı Üzerine Etkileri
  Uğur ŞİRİN , F. Ekmel TEKİNTAŞ


- Dilek Yarımadası–Büyük Menderes Deltası Milli
  Parkı Florasında Doğal Yayılış Gösteren Bazı
  Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilebilmesi
  Ve Kullanım Olanakları
  Uğur ŞİRİN,Bülent DENİZ

- İki Manisa Lalesi Varyetesinde Çiçek Tozu Canlılık
  Ve Çimlenme Oranları İle Üretim Miktarlarının
  Belirlenmesi
- Esin ARI, Saadet BÜYÜKALACA , Pakize GÖK,
   Sinan ETİ

- Lena Ve Scanıa Karanfil (Dianthus Caryophyllus)
  Çeşitlerinde Meristem Kültürü Yöntemiyle Bazı
  Virüslerden Arındırma Üzerine Bir Araştırma
  M. Kubilay ÖNAL

- Doku Kültürü Yöntemi İle Miszambak
  (Lilium Candidum L.) Yetiştiriciliği Üzerine
  Bir Araştırma
  İbrahim BAKTIR, Sabriye UYSAL, Seda ÖZEL

- Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Eğme-Bükme
  Budama Tekniği
  Soner KAZAZ, M. Atilla AŞKIN

- Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Ömrü
  Arttıran Uygulamalar
  Soner KAZAZ, M. Atilla AŞKIN,
  F. Ekmel TEKİNTAŞ

- Bahçe Bitkileri Tarımına Yönelik Kamu Yayım
  Çalışmaları Ve Eurepgap’ın Beklenen Etkileri
  Orhan ÖZÇATALBAŞ , Demet DANIŞ

- Antalya İlinde Üretilen Başlıca
  Sebzelerde Fiyat Analizi
  Burhan ÖZKAN, Handan VURUŞ AKÇAÖZ,
  C. Feyza KARADENİZ

- Türkiye’de Bahçe Bitkileri Sektörünün Analizi
- İ.YILMAZ, C.SAYIN, B.ÖZKAN, C.F.KARADENİZ

- Trakya Bölgesinde Kuru Soğan Ve Sarımsak
  Üretiminde Maliyet Ve Gelir Göstergelerindeki
  Değişim Ve Eğilimler
  Erol ÖZKAN , Başak AYDIN

- Mersin İli Şeftali Bahçelerinde Entegre Mücadele
  Uygulamaları Ve Eğitim Çalışmaları
  Ercan CANIHOŞ, Naim ÖZTÜRK

- Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Co2 Uygulamalarının
  Zararlılarla Savaşımda Kullanılma Olanakları İle
  Bitki Kalite Ve Verimine Etkisi
  E. Mennan YILDIRIM, Ş.Nalan AKAROĞLU,
  Hüseyin BAŞPINAR

- Zararlı Böceklere Karşı Feromonlu
  Tuzak Yöntemleri
  Mehmet SEREZ

- Balucistan Kavun Sineği [(Myopardalis
  Pardalina Bigot.) (Dıptera:Tephrıtıdae)]’Ne Karşı
   Etkili Tuzak Tiplerinin Belirlenmesi
  Üzerine Araştırmalar
  Ayşe AKKAYA

- Diyarbakır Ve Şanlıurfa İllerinde
  Tarla Koşullarında Yetiştirilen Sebze
  (Solanaceae) Alanlarında Görülen
  Zararlı Ve Yararlı Türler Ve Yayılış Alanları
  Ayşe AKKAYA, Nedim UYGUN

- Yabani Olarak Yetişen Çiriş (Eremurus Spectabilis
  (Bieb.) Fedtsch.) Bitkisinin Kültüre Alınabilme
  İmkanları İle Verim Ve Verim Unsurları Üzerine
  Araştırmalar3
  Fatma GÜNGÖR, Muharrem GÜLERYÜZ

- Bahçe Bitkilerinde Organik Tarımın Yeri,
  Gelişimi Ve Değerlendirilme Biçimleri
  Rahmi TÜRK, Ersegün SARI, Arca ATAY

- Etkili Mikroorganizmaların (Em) Organik
  Tarımda Kullanım Olanakları
  Zeynep ERYILMAZ , Esin IŞIK ATASEVEN,
  Ahmet EŞİTKEN , Hakan ESKİ

- Türkiye’de Hasat Sonrası Bazı Hastalıkların
  Kontrolünde Biyolojik Savaşım Çalışmaları
  Mehmet YILDIZ, Figen YILDIZ, Pervin KINAY

- Limon Ve Portakallarda Hasat Sonrası Penicillium
  Çürüklüklerinin Biyolojik Ve Kimyasal Kontrolu
  Üzerinde Araştırmalar
  Mehmet YILDIZ, Nafiz DELEN, Pervin KINAY,
  Figen YILDIZ

- Sebze Seralarında Kurşuni Küf Hastalığı İle Etkili
  Kimyasal Savaşım Açısından Bortytis Cinerea’ nın
  Bazı Fungisitlere Duyarlılığı Konusunda Çalışmalar
  Nafiz DELEN, Mehmet YILDIZ, Cenk KOPLAY

- Hatay İlinde Soğuk Hava Depo İşletmeciliğinin
  Mevcut Durumu Ve Sorunları
  Hatice DEĞİRMENCİ, Ahmet Erhan ÖZDEMİR,
  Elif ERTÜRK