Domates Hastalıkları

Sepete Ekle
Fiyat : 50,00 TL
Yazar : D.Blancard
ISPN : 978-975-8377-44-2
Boyut : 21.5x30 cm
Sayfa : 232
Kağıt : Avrupa Kuşe
Baskı : Renkli / Kasım 2005
Kod No : 202

İçindekileri

PARAZİTİK VE PARAZİTİK
OLMAYAN HASTALIKLARIN TEŞHİSİ


- Yaprak ve yaprakçık anormallikleri ve bozuklukları
- Yaprak ve yaprakçıklarda şekil anormallikleri
- Cılız ve zayıf gelişme,
  büyümenin durması ve
  proliferasyon
- Yaprakçıklarda iplikleşme
- Yaprakçıklarda kısmi şekil bozuklukları
- Yaprakçıklarda kabarıklık,
  dışa veya iç doğru kıvrılmalar
- Yaprakçıklarda küçülme
- Yaprak ve yaprakçıklarda renk anormallikleri
- Yaprakçıklarda mozaik lekeleri
- Mozaikli ve nekrozlu yaprakçıklar
- Yaprakçıklarda gümüşi ve metalik renk oluşumu
- Menekşe renkli veya morarmış
  (antosiyanlı) yaprakçıklar
- Sararmış yaprakçıklar
- Yaprak ve yaprakçıklar üzerinde lekeler
- Yaprakçıklar üzerinde nokta şeklinde
   kahverenkli lekeler
- Yaprakçıklar üzerinde görülen
   diğer küçük lekeler
- Yaprakçıklar üzerinde sarı lekeler
- Yaprakçıklar üzerinde halkalı veya
   konsantrik lekeler
-  Yaprakçıklarda yağ görünümündeki lokal lekeler
- Yaprak ve yaprakçıklarda solma ve kurumalar
   (Sararma ile birlikte veya sararma olmaksızın)
- Köklerde zararlanma ve anormallikler
- Kök ve kökçüklerin sararması, kahverengileşmesi
-  Kök çürümeleri.
- Köklerde mantarlaşma ve/veya kök yüzeylerinin
   siyah küçük noktarlarla kaplanması.
- Kökler üzerinde gal ve urlar.
- Kök boğazı zararlanmaları ve anormallikleri
- Kök boğazındaki esmer lekeler ve zararlanmalar.
- Kök boğazında açık kahverengiden
   beje kadar renk değişimi.
- Kök boğazı ve kazık kökte mantarlaşmalar
- Gövdenin iç veya dış kısmındaki
   anormallik ve zararlanmalar
- Gövde üzerindeki zararlanma ve lekeler
  (çoğunlukla budama yaralarından başlayan).
- Gövdede esmerleşme, bronzlaşma.
- Gövde üzerinde kabarmalar, çatlamalar ve
   adventif kök oluşumu.
- İletim demetlerinde renk anormallikleri ve
   öz kısmında zararlanmalar.
- Meyve anormallikleri ve zararlanmaları
- Meyveler üzerinde küçük lekeler.
- Meyveler üzerinde az veya çok yayılmış lekeler.
- Meyvelerde sulanma ve yumuşama
   zararları (çürümeler).
- Meyvelerin sap kısmındaki zararlanmalar.
- Meyvelerin çiçek burnu kısmındaki zararlanmalar.
- Meyveler üzerinde halkalar ve konsantrik lekeler.
- Meyvelerde değişik şiddette esmerleşmeler.
- Meyvelerde renk anormallikleri.
- Meyvelerde şekil anormallikleri,
- Meyveler üzerinde farklı boyutlarda
   çatlama ve yarılmalar
- Meyveler üzerinde diğer zararlanmalar.

HASTALIK ETMENLERİNİN
BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ,
SAVAŞIM YÖNTEMLERİ


- Bakteriler
- Pseudomonas syringae pv. tomato (fiş 1).
- Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (fiş 2).
  Clavibacter michiganensis subsp.
  michiganensis (fiş 3).
- Pseudomonas corrugata (fiş 4).
- Domateste zarar yapan diğer bakteriler (fiş 5)

- Funguslar
- Yapraklara zarar veren funguslar
- Alternaria dauci f. sp. solani (fiş 6).
- Botrytis cinerea (fiş 7).
- Fulvia fulva (=Cladosporium fulvum) (fiş 8).
- Leveillula taurica (+ Erysiphe sp) (fiş 9).
- Phytophthora infestans (fiş 10)
- Stemphylium spp. (fiş 11).
- Meyvelerde çürüme yapan funguslar
- Alternaria spp., Colletotrichum coccodes,
- Rhizopus nigricans (fiş 12).
- Köklere zarar veren funguslar (ve nematodlar)
- Pyrenochaeta lycopersici (fiş 13).
- Colletotrichum coccodes (fiş 14).
- Spongospora subterranea (fiş 15).
- Fusarium oxysporum f. sp.
   radicis - lycopersici (fiş 16).
- Köklerde zararlanmalara yol açan
   diğer funguslar (fiş 17)
- Meloidogyne spp. (gal nematodları) (fiş 18).
- Kök boğazında ve bazen
  gövdede zarar yapan funguslar
- Didymella lycopersici (fiş 19).
- Phytophthora nicotianea var. parasitica (fiş 20).
- Rhizoctonia solani (fiş 21).
- Sclerotinia scloretiorum (fiş 22).
- İletim demeti fungusları
- Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (fiş 23).
- Verticillium dahliae
   (Verticullum albo-atrum) (fiş 24).
- Virüsler
- Tütün mozaik Virüsü (TMV) (fiş 25).
- Patates X Virüsü (PVX) (fiş 25).
- Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) (fiş 26).
- Patates Y Virüsü (PVY) (fiş 27).
- Yonca Mozaik Virüsü (AMV) (fiş 28).
- Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü
   (TYLCV) (fiş 29).
- Aster Yellows grubuna giren
  bir mikoplazma (fiş 30).

PARAZİTİK OLMAYAN BAZI HASTALIKLARIN
ÖNLENMESİ İÇİN
ALINACAK TEDBİRLER (fiş 31)


- Gümüşlenme (Silvering).
- Sarı yaka.
- Doku şişkinlikleri (Intumescence).
- Lekeli olgunluk (Blotchy ripening).
- Kısırlık mutasyonları - kimeralar.
- Fitotoksisiteler.

EKLER

- Ek 1:
- Domatesin belli başlı zararlıları ve parazit bitkileri
- Kırmızı örümcekler
- Yaprak galeri böcekleri
- Yeşil kurt ve diğer Noctuidae?ler
- Yaprak biti ve sera beyaz sineği
- Canavar otu (orobanş ve küsküt)

- Ek 2:
- Akdeniz havzasında yetiştirilen belli başlı domates
  çeşitlerinin hastalık ve zararlılara dayanıklılığı 199

İNDEKS

- Mikroorganizmalar indeksi
- Hastalıklar
- Zararlılar ve parazit bitkiler
- Mikroorganizmalardan kaynaklanan
   simptomların fotoğrafları
- Hastalık ve simptomlarının fotoğrafları
- Zararlılar ve parazit bitkilerin zararlarına
   ilişkin fotoğrafları
- Fotoğraf indeksi
- Yararlanılan kaynaklar
- Domates hastalık ve zararlılarına karşı
  Türkiye'de ruhsatlı ilaçlar